Share on weixin
WeChat
Share on weibo
微博
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on weixin
Share on weibo
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

書籍

天地悠悠──時代.人生.成長

$78.00

可延期出貨

內容說明

本書簡介:

霍韜晦先生擅於演講,近年應各大機構、學院、社團、企業而作之講演極多,題材廣泛,但大都應時代、社會、文化、人生問題而發,分析深入,悲天憫人,聽者無不動容。

霍先生之講演,有關學術思想部份多已整理,分別見於《世紀之思》、《現代佛學》等書,但遺珠極多,今本書即為十年遺珠之集結。內容豐富,見解精妙,其中涉及未來世代之文化動向、人生情愛之迷悟,與生命成長之思考,尤為新異。愛讀霍先生書者不可錯過。