Share on weixin
WeChat
Share on weibo
微博
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on weixin
Share on weibo
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

書籍

唐君毅著作選導讀

$78.00

內容說明

本書簡介:

唐君毅先生乃當代新儒家巨匠,其學問不但涵蓋中外,通貫古今,包容性極大,而且處處回歸生命之性情,使人常能感受中國傳統文化之精神價值而不失信心。唐先生之書,立根於內而又廣攝於外,故常使人有廣博無涯之感,初讀猶如天馬行空,愈去愈遠,瞻之在前又忽焉在後,在迂迴曲折之間,常領人遊歷層層相連之義理世界,使人神往心馳。不過,亦正因為唐先生之書具有如此之廣度和深度,加上唐先生之行文表達往往隨其思想之轉深而贅疊難解,令初接觸唐學者常苦無門徑,急需深知唐學之解人指路。唐先生弟子、《唐君毅全集》主編霍韜晦教授有見及此,欲解學人之苦及發揚唐先生深博之學,故以唐先生最具學術代表性之著作為基,隨唐先生之論述而順通其主脈、撰明其綱目、顯明其義理、契會其用心,使讀者能入唐學門庭,以接上這位一代巨匠的精神世界。